معرفی دانشگاه های استان مرکزی


معرفی دانشگاه های استان مرکزی

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه اراکhttp://araku.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراکhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی خمینhttps://ksm.arakmu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی ساوهhttp://savehums.ac.ir
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران)http://www.mahallat.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراکhttp://arak.markazi.pnu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند)https://shazand-nurse.arakmu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوهhttp://hnkh.ac.ir
دانشگاه تفرشhttp://tafreshu.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی فخر رازی - ساوهhttp://cms.frs.ac.ir
دانشگاه صنعتی اراکhttp://www.eng.araku.ac.ir
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 6381