معرفی دانشگاه های استان خوزستان


معرفی دانشگاه های استان خوزستان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران )http://www.put.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهوازhttp://ramin.ac.ir/fa
دانشکده علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد محمود آباد مازندران)http://put.ac.ir
دانشگاه شهید چمران - اهوازhttp://www.scu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) - بهبهانhttp://www.bkatu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد آبادان)http://www.put.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز)http://ahwaz.put.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز ابادانhttp://abn.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشکhttp://and.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهوازhttp://ahw.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره)http://band.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفولhttp://dez.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگردhttp://sgd.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشhttp://shu.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشترhttp://shr.khz.pnu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش)http://www.scu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستانhttp://reg.mjdkh.ac.ir:3000/
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه - سوسنگرد http://www.shhut.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهوازhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولhttp://jsu.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرhttp://kmsu.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی شوشترhttp://www.mefda.ir/service/universities/shoshtar
موسسه غیر انتفاعی اروندان - خرمشهرhttp://arvandan.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی بهبهانhttp://www.behums.ac.ir
دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر)http://www.scu.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 9347