معرفی دانشگاه های استان بوشهر


معرفی دانشگاه های استان بوشهر

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس - بوشهرhttp://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان)http://agri.pgu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهرhttp://bushehr.pnu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس- بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم)http://jam.pgu.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 5163