معرفی دانشگاه های استان اصفهان


معرفی دانشگاه های استان اصفهان

نام دانشگاهآدرس سایت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttps://mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://kaums.ac.ir
دانشگاه کاشانhttps://kashanu.ac.ir
دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی - اصفهانhttp://www.shbu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهانhttp://www.raghebisf.ac.ir
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانhttp://www.ashrafi.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهانhttp://www.sosa.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهانhttp://www.sepahan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر- اصفهان (ویژه خواهران)http://www.amesf.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان-واحد بهارستانhttp://bhr.isfahan.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهانhttp://hashtbehesht.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهانhttp://es.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگانhttp://khrg.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رودhttp://zdr.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آبادhttp://dltd.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیرانhttp://tiran.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهرhttp://km.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهرhttp://shsh.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضاhttp://shrz.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشانhttp://kashan.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهرhttp://zsh.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکهhttp://mbrk.isfahan.pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف ابادhttp://njfb.isfahan.pnu.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران)http://fei.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهانhttps://http://www.aui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشكي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل)http://medicine.kaums.ac.ir
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگانhttp://gut.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهانhttp://www.daneshpajoohan.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشانhttp://www.feiz.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهانhttp://www.farzanegan.ac.ir
موسسه غیر انتفاعی نقش جهان - اصفهانhttp://naghshejahan.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهانhttp://www.iut.ac.ir
دانشگاه اصفهانhttp://www.ui.ac.ir
موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر اصفهانhttp://aminu.iraminac
مرکز آموزش عالی شهرضاhttp://shahreza.ac.ir
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارhttp://fmck.ir
موسسه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهانhttp://safahan.ac.ir
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 14064