محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور


محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور

 قابل توجه داوطلبان آزمون سراسری 98 (نظام جدید و نظام قدیم)

🔹به اطلاع میرسانیم با نهایی شدن کتاب های درسی و پس از بررسی مجدد محدوده بندی آزمون های ویژه داوطلبان آزمون سراسری ٩٨ (نظام جدید/نظام قدیم)، اصلاحاتی در محدوده بندی ایجاد شده که بر مبنای آن، تغییرات لازم بر اساس کتاب های جدید اعمال شده است .

🔹همچنین دروس پایه (دهم و یازدهم/دوم و سوم) در آزمون های مرحله ١٠ و ١١ مورد ارزیابی قرار گرفته و در بازه زمانی مذکور مجددا مرور خواهند شد.

🔹نسخه اصلاح شده محدوده بندی به شرح زیر است👇🏻


محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم  دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم  دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم  دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم  دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF) محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم  دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF)
دانلود 411 KB محدوده بندی آزمون های آزمایشی ویژه سال چهارم دبیرستان (نظام قدیم) - نسخه اصلاحیه 21 شهریور (PDF)
11 ماه قبل  

تعداد مشاهده 174498