اصلاحیه های آزمون های طرح گام اول 97


اصلاحیه های آزمون های طرح گام اول 97

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه جهت رفع اشکال گفته شده ارسال خواهد شد.

در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد. پس از قطعی شدن هر مورد اشکال آزمون، اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند. شما می توانید با دریافت مجدد کارنامه ها اطلاعات تصحیح شده مربوط به آزمون را در اختیار داشته باشید.

لازم به ذکر است همیشه نهایت تلاش تمام گروه های درسی بر صحت و درستی سوالات آزمون ها بوده، لذا خواهشمندیم نظرات خود را نسبت به سوالات آزمون با موسسه گزینه دو در میان بگذارید تا در اصلاح و بهبود آزمون های بعدی از نظرات سازنده شما استفاده گردد.

 

موفق باشید
موسسه آموزشی و فرهنگی گزینه دو


اصلاحیه آزمون 23 شهریور ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/06/23 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
3
7
داوطلب آزمون سراسری
فارسی
تمام گروه های آزمایشی
سوال حذف شد
96
داوطلب آزمون سراسری
ریاضی
ریاضی
 گزینه های 2 و 3 پاسخ است


اصلاحیه آزمون 2 شهریور ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/06/02 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشته که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل در حال بررسی می باشد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
129
داوطلب آزمون سراسری
زیست شناسی
تجربی
گزینه 2 پاسخ است
134
داوطلب آزمون سراسری
جغرافیا
انسانی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 22 تیر ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاریخ 97/04/22 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در پایه های مختلف وجود داشت که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل بررسی شده و در نهایت  2 مورد اشکال در آزمون  تشخیص داده شد.
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامی، تمامی موارد اعتراضی به صورت مکتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است.
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
144
154
داوطلب آزمون سراسری
شیمی
ریاضی
تجربی
گزینه های 1 و 4 پاسخ است
153
داوطلب آزمون سراسری
جغرافیا
انسانی
سوال حذف شد


اصلاحیه آزمون 1 تیر ۹۷

در آزمون  برگزار شده در تاریخ 1397/04/01 از میان تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات دریافت شده، مواردی اعتراض مستقیم به پرسش های آزمون در رشته های مختلف وجود داشت که تمامی آن ها در واحد آموزش به صورت کامل بررسی شده و هیچکدام از اعتراض ها وارد نبودند.4 سال قبل  

تعداد مشاهده 27953