داوطلبانی که در آزمون 1 گام اول شرکت نکرده اند، از کدام سطح برنامه مطالعاتی استفاده کنند؟ سوال خیلی از داوطلبان گام اول است.


داوطلبانی که در آزمون 1 گام اول شرکت نکرده اند، از کدام سطح برنامه مطالعاتی استفاده کنند؟ سوال خیلی از داوطلبان گام اول است.

سلام


١-  تعهد به انجام صحیح برنامه ریزی درسی تنها با داشتن یک آزمون آزمایشی مناسب امکان پذیر است، زیرا در غیر اینصورت شما در انجام برنامه های درسی خود جدیت به خرج نخواهید داد.


٢- همچنین یکی از مهم ترین عواملی که در پیشرفت یک داوطلب بسیار تاثیر گذار است، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف خود است که ابزار دقیق این شناخت، آزمون های آزمایشی هستند.


۳- بهتر است در صورتیکه فرصت کافی دارید یا از نمرات خوبی در سال گذشته برخوردار بودید، از برنامه A استفاده نمایید.


۴- در صورتیکه فرصت شما متوسط است یا از نمرات به نسبت خوبی برخوردار هستید سطح B و در صورتیکه فرصت کافی برای اجرای برنامه را ندارید از برنامه سطح C استفاده نمایید.


بنابراین با برنامه مطالعاتی مناسبی پیشروی کنید و در یک آزمون آزمایشی مناسب شرکت نمایید تا با افزایش ساعت مطالعه تدریجی خود با استفاده از روش مطالعه حجمی زمانی بتوانید در امتحانات به موفقیت دست پیدا کنید.


15 روز قبل  

تعداد مشاهده 723