سلام، چطور اشکالات درسی را برطرف نماییم؟


سلام، چطور اشکالات درسی را برطرف نماییم؟

سلام


۱- بررسی و تحليل دقیق نتایج آزمون ها و امتحانات به شما کمک می کند تا درک دقیقی از سطح علمی،میزان پیشروی دروس، کیفیت مطالعه و.... داشته باشید.


۲- روش مطالعه خود را بررسی نمایید.

دروسی مانند ریاضی از نوع دروس تمرینی هستند یعنی برای یادگیری به تمرین و حل تست های آموزشی نیاز است. ابتدا جزوه خود را  سریع مطالعه کرده و فرمول ها و نکات مهم آن را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید. سپس به مطالعه کتاب درسی بپردازید و تمرین های آن را حل کنید.


۳- منابع کمک آموزشی خود (کتاب های کمک آموزشی، کلاس و....) را کنترل کنید و در صورتیکه مناسب نیستند آن ها را تغییر دهید.


بنابراین ابتدا آزمون ها و امتحان های خود را تحلیل نمایید تا علل عدم نتیجه گیری را یافته و با اصلاح روش مطالعه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، پیشروی کرده تا به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.


6 سال قبل  

تعداد مشاهده 289