سلام ، شیوه لایه ای خواندن درس ها به چه صورت است؟


سلام ، شیوه لایه ای خواندن درس ها به چه صورت است؟

سلام



۱- روش مطالعه دروس خواندنی، شیوه لایه ای است، زیرا این دروس ابتدا نیاز به تحلیل و استدلال داشته و سپس باید مطالعه و حفظ شوند. مانند پیام های آسمان و....


۲- این روش این گونه است که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسيد، اين بار كل صفحه را براي خود توضيح دهيد و همين روند را ادامه دهيد تا به انتهاي درس برسید.


۳-  این کارسبب جلوگیری از وسواس خواهد شد زیرا با استفاده از این روش شما مي توانيد مطالبي را كه يادنگرفته ايد شناسايي كنيد و يادبگيريد و مطالبي را كه يادگرفته ايد را تثبيت نماييد. همچنين شما مطمئن خواهید بود که بسیاری از مطالب را به خاطر سپرده اید و می توانید با تسلط کافی به  سوالات پاسخ دهید.  همچنین به دلیل اینکه شما هر پاراگراف و هر صفحه را با تکرار برای خود بازگو می کنید می توانید نقاط فراموشی خود را شناسایی کرده و به راحتی آن ها را به خاطر بسپاريد.


۴-  این روش سبب می شود مطالب در ذهن شما ماندگارتر شده و مرورهای سریع تری داشته باشید و همین مسئله سبب می شود مطالب با عمق بیشتری وارد حافظه بلندمدت شما شود.


بنابراین حتما از این شیوه برای مطالعه دروس خواندنی استفاده نمایید تا از وسواش شما جلوگیری شده و نقاط فراموشی خود را بشناسید و با مرور مطالب را سریع تر وارد حافظه بلند مدت خود نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 471