سلام، درساى حفظ كردنى رو زود فراموش ميكنم چى كار كنم تو ذهنم بمونه!؟


سلام، درساى حفظ كردنى رو زود فراموش ميكنم چى كار كنم تو ذهنم بمونه!؟

سلام


١- مباحث حفظی، مباحثی هستند باید آن ها مرور کرد و نیاز به استدلال خاصی ندارند، مانند لغات، فمول ها و.... از نوع مباحث حفظي هستند و براي يادگيري نياز به مرور و تكرار زيادي داريد.


٢- این مباحث را فيش نويسي نماييد.

فيش،برگه كوچكي است كه يك طرف آن را لغت مورد نظر را نوشته و در طرف ديگر آن مترادف يا جمله اي كه معناي كلمه را به شما يادآوري مي كند،بنويسيد زيرا بهترين راه يادگيري لغات، استفاده آن ها در جمله است.


٣- مرور فیش ها را فراموش نکنید. این کار به شما کمک می کند تا آن ها را وارد حافظه بلند مدت خود کرده و در امتحانات با سرعت عمل بهتری پیشروی نمایید.

بهتر است مرور اين لغات را به صورت مستمر برنامه مطالعاتي خود قراردهيد.


بنابراين براي يادگيري بهتر مباحث حفظی، بايد آن ها را فيش نويسي كنيد و با مرور پي در پي اين مباحث به تسلط كافي دست پيدا کنید.
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 593