سلام، من نحوه مطالعه ام طوری هست که نمیتونم پشت میز بشینم و شروع به مطالعه کنم ، چی کار کنم که این عادت ازسرم بره و برای سال آینده نحوه نشستنم درست باشه؟


سلام، من نحوه مطالعه ام طوری هست که نمیتونم پشت میز بشینم و شروع به مطالعه کنم ، چی کار کنم که این عادت ازسرم بره و برای سال آینده نحوه نشستنم درست باشه؟

سلام


1- شرایط یادگیری و یادآوری باید شبیه به هم باشند. بنابراین اگر شما می خواهید یادآوری خوبی در امتحانات و سال آینده در آزمون سراسری داشته باشید، باید شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان (هر دو نشسته) باشد.

2- سعی کنید با انجام فعالیت های دیگر از قبیل یادداشت برداری، افزایش سرعت مطالعه و حل تمرین و... فضای خالی ذهن خود را پر کنید تا بتوانید این عادت خود را به تدریج برطرف نمایید.

3- در حال حاضر به صورت تدریجی سعی کنید این عادت را برطرف نمایید. زیرا ایجاد عادات صحیح مطالعاتی زمانبر است و شما نمی توانید به یک باره آن را ایجاد نمایید. برای مثال یک واحد مطالعاتی را به صورت نشسته پشت میز درس خوانده و واحد بعدی را به شرایط مطالعه خود برگردید. سپس تعداد واحد های مطالعاتی که شرایط مطالعه را در آن رعایت می کنید، به تدریج افزایش دهید.


بنابراین حتما شرایط صحیح مطالعه را رعایت کرده و سعی کنید از انجام کارهایی که سبب کاهش تمرکز و درگیری ذهنی شما می شوند بپرهیزید. همچنین عادات مطالعاتی خود را به تدریج اصلاح کنید تا شرایط یادگیری و یادآوری شما یکسان شده و در امتحانات نتیجه دلخواه خود را کسب کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 643