سلام، از کجا بفهمیم کتاب تست ما خوب و درسته؟


سلام، از کجا بفهمیم کتاب تست ما خوب و درسته؟

سلام


۱- کتب کمک آموزشی مناسب سطح شما است که بین ۲۰ الی ۴۰ درصد از تمرین  های آن علامتدار شده باشد. برای مثال اگر ۱۰ تمرین حل کرده  اید بین ۲ الی ۴ سوال آن علامتدار شده باشد.


۲- در صورتیکه میزان تمرین های علامتدار شما از این مقدار کمتر است می توانید منبع کمک آموزشی با سوالات بیشتری انتخاب نمایید.


۳- در صورتیکه میزان تمرین های علامتدار شما از مقدار فوق بیشتر بود ابتدا از منبع ساده تر شروع کرده و سپس سوالات منبع فعلی خود را حل نمایید.


۴- نکته مهم این است که تمرینی علامتدار است که، شما نتوانید به آن را با اطلاعات جزوه و کتاب درسی خود، پاسخ دهید. در این حالت پاسخ تمرین را با استفاده از پاسخنامه بیابید و نکته آن را وارد خلاصه نویسی های خود نموده و تمرین را علامتدار نمایید.


بنابراین مطابق با ویژگی هایی که در بالا ذکر شد،   کتب کمک آموزشی خود را انتخاب نمایید و به حل تمرین برای کسب تسلط بپردازید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 657