سلام، فواید آزمون غیرحضوری چیست؟


سلام، فواید آزمون غیرحضوری چیست؟

سلام

١- از اهداف شرکت در آزمون های غیر حضوری شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف است. ابزار دقیق شناخت نقاط قوت و ضعف، آزمون های آزمایشی هستند. بهتر است در آزمونهاي غيرحضوري شركت كرده تا بتوانيد نقاط ضعف خود را شناسايي كرده و در ادامه برنامه مطالعاتی، تغييرات لازم را براي آزمون حضوري اعمال نماييد.

٢- با استفاده از نتايج اين آزمون ها و تحلیل درست آن ها  به بهبود سطح علمی خود کمک نمایید و سعی کنید در هر آزمون میزان کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت نمایید. بنابراین اگر در آزمون های غیرحضوری شرکت کنید، نقاط قوت و ضعف خود را قبل از آزمون حضوری شناسایی کرده و می توانید در ادامه برنامه خود تغییرات لازم را اعمال نمایید.

٣- کارنامه های مشاوره ای آموزشی، رشته های قبولی و تخمین نمره و رتبه، کارنامه های سنجش سطح علمی و... موجود در سايت گزينه ٢ به شما مشاوره ای دقیق و سودمند برای شناسایی نقاط قوت و ضعفتان می دهد. شما می توانید با بررسی دقیق این کارنامه ها بهترین تصمیم راهبردی را برای هر درس اتخاذ نماييد.

٤-یکی از اثرات و اهداف دیگر شرکت در آزمون های غیرحضوری افزایش هوش هیجانی است. هوش هیجانی به شما كمك مي كند تا بتوانيد بر احساسات منفي خود در آزمون سراسري غلبه نماييد و این مسئله بدون تکرار زیاد امکان پذیر نخواهد بود. شما باید تمرین های هنر آزمون دادن را که در سایت و کانال گزینه دو به شما آموزش داده می شود را برای افزایش هوش هیجانی خود، انجام دهید و تنها راه تمرین این موارد آزمون های آزمایشی هستند. شرکت در آزمون های غیرحضوری به شما کمک می کند تا هنر آزمون دادن را قبل از آزمون های حضوری تمرین کرده و با آمادگی بیشتری در جلسه آزمون حاضر شوید.

۵- تعهد به انجام صحیح برنامه ریزی درسی تنها با داشتن یک آزمون آزمایشی مناسب امکان پذیر است، زیرا در غیر اینصورت شما در انجام برنامه های درسی خود جدیت به خرج نخواهید داد. به دلیل فاصله مناسب آزمون های غیرحضوری گزینه دو، هیچ گاه جدیت مطالعه شما از دست نخواهد رفت و کمیت و کیفیت مناسب مطالعه شما حفظ خواهد شد.

بنابراین حتما در آزمون هاي آزمایشی غير حضوري شرکت نمایید تا بتوانید با بررسی سطح علمی خود و تحلیل آزمون های خود در رفع نقاط ضعف خود بکوشید و با تکرار شرایط آزمون هوش هیجانی خود را تقویت نمایید تا در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.5 سال قبل  

تعداد مشاهده 2087