سلام. خوندن درسی که معلم تو همون روز تو مدرسه داده میتونه تو یادگیری بهتر و ثبت بهتر مطالب درسی در ذهن کمکی کنه؟


سلام. خوندن درسی که معلم تو همون روز تو مدرسه داده میتونه تو یادگیری بهتر و ثبت بهتر مطالب درسی در ذهن کمکی کنه؟

سلام


١- یکی از اصل های مهم؛ مطالعه درس هر روز همان روز مدرسه است.

زیرا اگر درس هر روز، همان روز مطالعه  شود، سبب ایجاد تسلط در برنامه مطالعاتی و مفهومی شدن مطالعه خواهد شد و کیفیت مطالعه را بالا خواهد برد.


۲- روش درس هر روز همان به  شما کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتری به مرور این مطالب بپردازید و بتوانید وقت بیشتری را برای حل تمرین و تثبیت آموخته های خود در اختیار داشته باشید.


۳- اگر در واحد مطالعاتی خود نتوانستید به تمام اقدامات درس هرروز همان روز خود برسید،اولویت خود را خواندن مطالب قرار داده و سایر اقدامت را به روزهای بعدی موکول نمایید.


۴- همچنین برای رسیدن به سرفصل های آزمون، توصيه مي شود از برنامه مطالعاتی متعادل استفاده کنید.  زیرا داشتن برنامه به دانش آموزان کمک می کند مطالعه با جدیت و کیفیت بیشتری داشته باشند.


بنابراین اولویت شما باید مطالعه با یک برنامه مناسب و رعايت روش درس هرروز همان روز باشد، تا به تسلط كافي در دروس رسيده و با شرکت در آزمون آزمایشی مناسب بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را مشخص کرده و با رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 638