سلام، کتاب های کمک آموزشی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟


سلام، کتاب های کمک آموزشی چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

سلام


۱- منبع کمک آموزشی مناسب در پیشرفت شما بسیار تاثیرگذار است. بنابراین حتما از منابع کمک آموزشی مناسب استفاده نمایید. کتب کمک آموزشی مناسب سطح شما است که بین ۲۰ الی ۴۰ درصد از تمرین  های آن علامتدار شده باشد. برای مثال اگر ۱۰ تمرین حل کرده  اید بین ۲ الی ۴ سوال آن علامتدار شده باشد.


۲- در صورتیکه میزان تمرین های علامتدار شما از این مقدار کمتر است می توانید منبع کمک آموزشی با سوالات بیشتری انتخاب نمایید.


۳- در صورتیکه میزان تمرین های علامتدار شما از مقدار فوق بیشتر بود ابتدا از منبع ساده تر شروع کرده و سپس سوالات منبع فعلی خود را حل نمایید.


۴- نکته مهم این است که تمرینی علامتدار است که، شما نتوانید به آن را با اطلاعات جزوه و کتاب درسی خود، پاسخ دهید. در این حالت پاسخ تمرین را با استفاده از پاسخنامه بیابید و نکته آن را وارد خلاصه نویسی های خود نموده و تمرین را علامتدار نمایید.


بنابراین مطابق با ویژگی هایی که در بالا ذکر شد،   کتب کمک آموزشی خود را انتخاب نمایید و به حل تمرین برای کسب تسلط بپردازید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 350