سلام، خلاصه نویسی صحیح به چه صورت است؟ آیا لازم است این کار را انجام بدهیم؟


سلام، خلاصه نویسی صحیح به چه صورت است؟ آیا لازم است این کار را انجام بدهیم؟

سلام


١- یکی از دلایل عدم یادآوری در سرعت عمل بالا مانند امتحانات، عدم دسته بندی مطالب است و ابزار این دسته بندی، خلاصه نویسی است. بنابراین داشتن خلاصه نویسی بسیار حائز اهمیت است.


۲- اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که، مباحث به سه دسته دروس تمرینی، دروس خواندنی و دروس حفظی، تقسیم بندی می شوند که متناسب با هر درس نوع خلاصه نویسی و رسم الگوهای یادآوری متفاوت است.


۳-  دروس  و مباحث تمرینی (مباحثي که برای یادگیری نیاز به حل تمرین  دارند.)دروسی مانند ریاضی، قسمت فیزیک درس علوم و..... از این دست هستند.

خلاصه نویسی این دروس به صورت رسم الگوهای یادآوری می باشد به این صورت که ابتدا عنوان نوشته شده، سپس نکات اصلی و در نهایت نکات فرعی نوشته شوند.


۴- دروس و مباحث خواندنی (مباحثي که برای یادگیری و حفظ کردن نیاز به استدلال دارند.) مانند پیام های آسمان و....

خلاصه نویسی این دروس به صورت حاشیه نویسی می باشد، به این صورت که دور کلمات مهم خط بكشيد و موارد مهم را در حاشيه كتاب خود دسته بندي نماييد. همچنين از طرح سوال در حين مطالعه استفاده نموده و سوال خود را در حاشيه كتاب بنويسيد. در اين صورت ذهن شما كنجكاو خواهد شد و مطالب را با عمق بيشتري مي آموزيد.


۵- دروس و مباحث حفظي (مباحثي که باید با تکرار مداوم آن ها را حفظ کرد و نیاز به استدلال خاصی ندارند.) مانند لغات زبان و.....

شیوه خلاصه نویسی این دروس به صورت فیش نویسی می باشد.

فیش برگه کوچکی است که یک سمت آن لغت و در سمت دیگر آن مترادف یا توضیح لغت مورد نظر خود را نوشته و سعی کنید آن ها را هر شب سی دقیقه مرور کنید.بنابراین مباحث را برحسب ویژگی های آن ها و روش هایی که به شما آموزش داده شده است،خلاصه نویسی کرده و در بازه هاي مرور خود قرار دهيد تا اطلاعات وارد حافظه بلندمدت شما شوند و تا با تسلط به سوالات پاسخ دهيد.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 385