سلام، در عید همه درس ها را باید تمام و کمال بخوانیم؟ چطوری باید بخوانیم ؟


سلام، در عید همه درس ها را باید تمام و کمال بخوانیم؟ چطوری باید بخوانیم ؟

سلام


١- در دوران نوروز،باید نسبت به هر مرحله ای که انجام داده اید، یک تا دو مرحله پیشرفت کنید و مراحل بعدی را در اردیبهشت تکمیل کنید.


٢- مراحل مطالعه دروس یا مباحث تمرینی (دروسی که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست زیادی دارند.) به این صورت است که ابتدا جزوه درسی خوانده می شود، سپس کتاب درسی خود را سریع مرور کرده و تمرین های آموزشی را حل کنید و نکات جدید را وارد خلاصه نویسی های خود کرده و خلاصه نویسی های خود را تکمیل نمایید. مرحله بعدی مرور مطالب و حل تمرین های علامتدار خواهد بود.


٣- در دروس خواندنی (دروسی که برای یادگیری نیاز به استدلال و سپس حفظ کردن مطالب دارند.) ابتدا کتاب را به شیوه لایه ای مطالعه نمایید. به  این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسيد،  ‎وقتي به انتهاى صفحه رسيديد كل صفحه را براى خودتان توضيح دهيد و همين كار را براى هر صفحه انجام دهيد تا به انتهاى درس برسيد. سپس خلاصه های خود را کامل کرده و به شیوه آموزشی تست زنی کنید. در نهایت مطالب را مرور کرده و تمرین های علامتدار خود را بار دیگر حل کنید .


٤- حتما مطابق با يك برنامه مطالعه كرده و سعي كنيد نسبت به بار قبل پيشرفت كنيد. براي مثال اگر در درس رياضي مطالعه جزوه ر از قبل انجام داده ايد، در اين دوران مطالعه كتاب درسي را در الويت قرار دهيد.


۵-  در این دوران حتما تفریح را در برنامه خود قرار دهید با بتوانید مطالعه با کیفیتی داشته باشید


بنابراین مراحل مطالعه هر درس را پیشروی کنید و به این نکته توجه داشته باشید که نیازی نیست تمامی مراحل را انجام دهید شما باید یک  الی دو اقدام در نوروز پیشروی کرده و سایر اقدامات را در اردیبهشت  به اتمام برسانید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 415