سلام، راهکارهای افزایش سرعت حل تمرین و تست چیست؟


سلام، راهکارهای افزایش سرعت حل تمرین و تست چیست؟

سلام


١-   هنگام حل تست و تمرین های آموزشی زمان را در نظر نگیرید و سعی کنید سوالات را پاسخ دهید در صورتیکه نتوانستید پاسخ سوال را بیابید ابتدا به جزوه و کتاب درسی خود و در نهایت به پاسخ نامه مراجعه کرده و در صورتیکه تمرین نکته جدیدی داشت آن را وارد خلاصه نویسی های خود نمایید.


٢- برای حل تست و تمرین در دروس تمرینی که نیاز به تمرین زیادی دارند بیشتر زمان واحد خود را به  حل تمرین اختصاص دهید و برای دروس خواندنی که نیاز به استدلال و حفظ کردن دارند بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به مطالعه اختصاص دهید برای مثال در دروس تمرینی اگر واحد مطالعاتی شما ٩٠ دقیقه ای است باید ٦٠ دقیقه را به حل تمرین و بقیه زمان را به مطالعه و برای دروس خواندنی باید ٦٠ دقیقه  را به مطالعه و بقیه زمان را به حل تمرین اختصاص دهید.


٣- هر روز ساعت مطالعه و تعداد تمرین و تست خود را ثبت کرده و سعی کنید هر بار مقدار کمی نسبت به بار قبل پیشرفت داشته باشید تا به تسلط و سرعت کافی در حل تمرین ها برسید.


٤- به این نکته توجه داشته باشید که تعداد تمرین مناسب در طول هفته بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تمرین است که باید بخش زیادی از این تعداد را دروس اختصاصی شما تشکیل دهند.


۵-  منبع کمک آموزشی مناسب در پیشرفت شما بسیار تاثیرگذار است. بنابراین حتما از منابع کمک آموزشی مناسب استفاده نمایید. کتب کمک آموزشی مناسب سطح شما است که ۲۰٪ از تمرین های آن علامتدار شده باشد.


بنابراین حتما شیوه صحیح حل تمرین را رعایت کنید و سعی کنید با حل تمرین از منابع کمک آموزشی مناسب با سطح خود به تسلط کافی دست پیدا کنید.


5 سال قبل  

تعداد مشاهده 486