سلام سلام، من یه ذره از مدرسه عقب افتادم و می خوام در عید این مورد را جبران کنم. چه کار کنم؟


سلام سلام، من یه ذره از مدرسه عقب افتادم و می خوام در عید این مورد را جبران کنم. چه کار کنم؟

سلام


١- در دوران نوروز لازم نیست تمامی مراحل مطالعه یک درس را به طور کامل انجام دهید. باید نسبت به هر مرحله ای که انجام داده اید، یک تا دو مرحله پیشرفت کنید و مراحل بعدی را در اردیبهشت تکمیل کنید.


٢- مراحل مطالعه دروس یا مباحث تمرینی (دروسی که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست زیادی دارند.) به این صورت است که ابتدا جزوه درسی خوانده می شود، سپس کتاب درسی خود را سریع مرور کرده و تمرین های آموزشی را حل کنید و نکات جدید را وارد خلاصه نویسی های خود کرده و خلاصه نویسی های خود را تکمیل نمایید. مرحله بعدی مرور مطالب و حل تمرین های علامتدار خواهد بود.


٣- در دروس خواندنی (دروسی که برای یادگیری نیاز به استدلال و سپس حفظ کردن مطالب دارند.) ابتدا کتاب را به شیوه لایه ای مطالعه نمایید. به  این صورت که ابتدا یک پاراگراف را مطالعه کرده و حاشیه نویسی آن را انجام دهید، سپس سعی کنید پاراگراف اول را برای خود توضیح دهید، سپس پاراگراف دوم را مطالعه کرده و این بار پارارگراف اول و دوم را برای خود توضیح دهید و همین شیوه را ادامه دهید تا به انتهای صفحه برسید،  ‎وقتی به انتهاى صفحه رسیدید کل صفحه را براى خودتان توضیح دهید و همین کار را براى هر صفحه انجام دهید تا به انتهاى درس برسید. سپس خلاصه های خود را کامل کرده و به شیوه آموزشی تست زنی کنید. در نهایت مطالب را مرور کرده و تمرین های علامتدار خود را بار دیگر حل کنید .


٤- به دلیل زمان مناسبی که در این دوره وجود دارد (ارزش زمانی معادل یک ماه) بهتر است حتما مطابق با یک برنامه مطالعه کرده و سعی کنید نسبت به بار قبل پیشرفت کنید. برای مثال اگر در درس ریاضی مطالعه جزوه ر از قبل انجام داده اید، در این دوران مطالعه کتاب درسی را در الویت قرار دهید.


بنابراین مطابق آنچه در بالا ذکر شد مراحل مطالعه هر درس را پیشروی کنید و به این نکته توجه داشته باشید که نیازی نیست تمامی مراحل را انجام دهید شما باید یک  الی دو اقدام در نوروز پیشروی کرده و سایر اقدامات را در اردیبهشت  به اتمام برسانید.

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 451