سلام، لطفا یک راهکار برای مطالعه لغت های ادبیات بگین؟


سلام، لطفا یک راهکار برای مطالعه لغت های ادبیات بگین؟

سلام


١- لغات، از نوع مباحث حفظي هستند و براي يادگيري نياز به مرور و تكرار زيادي داريد. لغات ادبیات بسیار مهم هستند زیرا که هم در املا و هم در لغت و مفهوم دانستن آن ها بسیار کمک کننده خواهد بود.


٢- لغات را فيش نويسي نماييد.

فيش،برگه كوچكي است كه يك طرف آن را لغت مورد نظر را نوشته و در طرف ديگر آن مترادف يا جمله اي كه معناي كلمه را به شما يادآوري مي كند،بنويسيد زيرا بهترين راه يادگيري لغات، استفاده آن ها در جمله است.


٣- مرور لغات را فراموش نکنید. این کار به شما کمک می کند تا آن ها را وارد حافظه بلند مدت خود کرده و در امتحانات با سرعت عمل بهتری پیشروی نمایید.

بهتر است مرور اين لغات را به صورت مستمر برنامه مطالعاتي خود قراردهيد.


بنابراين براي يادگيري بهتر لغات كه از نوع مباحث حفظي هستند، بايد آن ها را فيش نويسي كنيد و با مرور پي در پي اين مباحث به تسلط كافي دست پيدا کنید.


6 سال قبل  

تعداد مشاهده 614