سلام مدرسه ما خیلی سخت گیره و ما همیشه در حال امتحان دادن هستیم. الان چند وقته که یک استراحت هم نداشتیم. یعنی خانوادم خیلی اصرار دارن ولی من ترجیحم اینه که خونه باشم و درس بخونم. چیکار کنم؟


سلام مدرسه ما خیلی سخت گیره و ما همیشه در حال امتحان دادن هستیم. الان چند وقته که یک استراحت هم نداشتیم. یعنی خانوادم خیلی اصرار دارن ولی من ترجیحم اینه که خونه باشم و درس بخونم. چیکار کنم؟

سلام


١- از عوامل موفقیت دانش آموزان در امتحانات و حتی آزمون سراسری داشتن تعادل رفتاری بوده است. بنابراین تفریح را از برنامه هفتگی خود به هیچ عنوان حذف نکنید.


٢- بهتر است یک نیمروز در هفته را به تفریح اختصاص دهید و برای آن از قبل برنامه ریزی نمایید.


٣-به این نکته توجه داشته باشید که تفریح وقت تلف کردن نیست، بلکه یک دورخیز است برای جهش در هفته آیند تا بتوانید با کیفیت بالاتری مطالعه نمایید و در صورتیکه تفریح نداشته باشید، در طول هفته خسته می شوید و انگیزه مطالعاتی خود را از دست می دهید.


بنابراین برای حفظ انگیزه مطالعاتی در طول سال تحصیلی و کسب نتیجه مطلوب، تعادل رفتاری داشته باشید و تفریح و استراحت را از برنامه خود حذف نکنید و بدانید تفریح راهی است تا هفته آینده جهش بلندتری داشته باشید.  


6 سال قبل  

تعداد مشاهده 338