سلام، در یک برنامه ریزی استاندارد در طول یک روز چند درس اختصاصی و چند درس عمومی باید گنجانده شود؟


سلام، در یک برنامه ریزی استاندارد در طول یک روز چند درس اختصاصی و چند درس عمومی باید گنجانده شود؟

سلام


۱- داشتن تنوع مطالعاتی در برنامه بسیار مهم است. بنابراین پیشنهاد می شود در روزهایی که به مدرسه می روید، ۲ الی ۴ درس و در روزهای تعیطیل ۴ الی ۶ درس را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.


۲- بهتر است دروس تمرینی را در ابتدای روز و دروس خواندنی و حفظی را در انتهای روز قرار دهید.

در این حالت در ابتدای روز وقتی انرژی بیشتری دارید می توانید دروس تمرینی را مطالعه و در انتهای روز که انرژی شما کم می شود به مطالعه دروس حفظی و خواندنی بپردازید.


۳- دروس از جنس یکسان (تمرینی، حفظی) را بیشتر از دو واحد متوالی مطالعه نکنید. زیرا هر قسمت از مغز شما مخصوص یادگیری درس های مختلف است و اگر بیش از دو واحد متوالی از یک جنس درس را مطالعه نمایید، سبب خستگی مغز شما خواهد شد.


بنابراین، سعی کنید دروس از جنس یکسان را بیشتر از دو واحد متوالی مطالعه نکرده و تنوع مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزایش کیفیت مطالعه خود رعایت کنید تا بتوانید با مرور بيشتر مطالب در طول هفته، به تثبيت آنها كمك كنيد و در آزمون سراسري به موفقيت دست پيدا كنيد.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 776