سلام، بین مطالعه ی دروس چه گونه باید استراحت کنم؟ چه کارهایی انجام دهم؟


سلام، بین مطالعه ی دروس چه گونه باید استراحت کنم؟ چه کارهایی انجام دهم؟

سلام


١- بهتر است در واحدهای استراحت خود از تلفن همراه استفاده نکنید و استفاده از تلفن همراه و تلویزیون را کاهش داده و به کمتر از یک ساعت در شبانه روز برسانید. زیرا استفاده از این وسایل سبب کاهش تمرکز شما شده و کیفیت مطالعه شما را کاهش خواهد داد..


۲- در بخشی از زمان استراحت (حدود پنج دقیقه) باید به فعالیت هایی که سبب استراحت جسم، ذهن و چشم می شود بپردازید. این فعالیت ها می توانند بستن چشم، گوش دادن موسیقی، تغذیه مناسب، راه رفتن و ... باشد.


۳- بهترین زمانبندی برای بیشترین میزان یادآوری و یادگیری داشتن واحدهای مطالعاتی ٧٥ الی ٩٠ دقیقه ای می باشد که به ازای هر ٧٥ دقیقه مطالعه، ١٥ دقیقه استراحت و به ازای هر ٩٠ دقیقه مطالعه، ٣٠ دقیقه استراحت پیشنهاد می شود.


٤- پیشنهاد می شود در طول روز مدت زمانی را به ورزش اختصاص دهید، ورزش روزانه سبب ایجاد نشاط، کاهش خستگی و افزایش تمرکز شما خواهد شد.


بنابراین حتما پس از زمان های مشخص شده در بالا استراحت کنید تا بتوانید با نشاط و کیفیت بیشتری واحد مطالعاتی خود را آغاز نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 270