سلام، بهترین زمان برای مطالعه کی هست؟


سلام، بهترین زمان برای مطالعه کی هست؟

سلام


١- بهترین زمان برای مطالعه زمانی است که هوشیاری بیشتری داشته باشید تا بتوانید با تمرکز بیشتری مطالب درسی را مطالعه نمایید و براي هر فرد متفاوت خواهد بود زيرا هر داوطلب ساعت بيولوژيكي متفاوتي دارد.


٢- بايد با توجه به ساعت بیولوژیکی بدن خود تلاش کنید هر درس را در زمانی که بهترین یادگیری را دارید مطالعه نمایید تا با سازمان بندی دقیق تری در حافظه شما جای بگیرد.


٣- بهتر است مطالب حفظی را در انتهای روز مطالعه کنید زیرا در طول شب تثبیت می شوند و مطالب تمرینی در ابتدای روز به دلیل آمادگی بیشتر مطالعه نمایید.


٤- همچنين در صورتیکه عادت دارید می توانید دروس تمرینی و حفظی را یکی در میان نیز بخوانید.


بنابراین حتما در ساعاتی که هوشیاری شما کامل است به مطالعه بپردازید تا حداکثر تمرکز را در مطالعه داشته باشید و بتوانيد دروس را با كيفيت بيشتري يادبگيريد.
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 560