سلام، خواندن درس با صداي بلند چه مشكلي دارد؟ آيا واقعاً كساني كه با صداي بلند درس ميخوانند موفق نمي شوند؟


درحال بارگذاری...
دانلود سلام، خواندن درس با صداي بلند چه مشكلي دارد؟ آيا واقعاً كساني كه با صداي بلند درس ميخوانند موفق نمي شوند؟ (صوت) - 2.04 MB
6 سال قبل  

تعداد مشاهده 637