سلام، من موقع امتحان استرس میگیرم هرکاریم میکنم که استرسمو رفع کنم اصلا نمیتونم خیلیم تلاش کردم سر جلسه استرس نگیرم بازم نشد نظر شما چیه؟


سلام، من موقع امتحان استرس میگیرم هرکاریم میکنم که استرسمو رفع کنم اصلا نمیتونم خیلیم تلاش کردم سر جلسه استرس نگیرم بازم نشد نظر شما چیه؟

سلام

۱- یکی از دلایل ایجاد استرس، نگرانی ها و افکار منفی است. برای اینکه بتوانید استرس خود را کنترل نمایید بهتر است لیست نگرانی های خود را یادداشت کنید و در روز زمانی را به فکر کردن در مورد آن ها و پیدا کردن راه حل مناسب اختصاص دهید. این کار باعث می شود افکار مزاحم که سبب عدم تمرکز و استرس شما می شود از بین بروند و شما بتوانید با تمرکز بیشتری به مطالعه وپیشروی بپردازید.

٢- بسیاری از داشن آموزان به دلیل شرایط جلسه امتحان دچار استرس می شوند، راه حل جلوگیری از این شرایط این است که هر روز زمانی را به فکر کردن در مورد روز امتحان اختصاص دهید که در آن روز در بهترین وضعیت خود قرار دارید. مثبت فکر کنید تا بتوانید با آرامش بیشتری برنامه مطالعاتی خود را پیش ببرید.

 ٣- حتما پیش از امتحان، در منزل از خودتان آزمون بگیرید. به این صورت که تمامی شرایط امتحان ها کاملا شبیه سازی کنید . این کار به شما کمک می کند تا در روز امتحان اصلی استرس شما کمتر شده و با تمرکز بیشتری به سوالات پاسخ دهید.

۴- هر روز  ١٥ تا ٣٠ دقیقه  ورزش کنید. ورزش  و دویدن سبب می ترشح هورمون اندروفین در بدن شما شده که این هورمون سبب نشاط و شادابی و کاهش استرس می شود. بنابراین ورزش را حتما در برنامه این روزهای خود قرار دهید. علاوه بر این ورزش سبب افزایش تمرکز شما نیز خواهد شد.

۵- درصورتیکه هیچ یک از موارد فوق سبب آرامش شما نشد، پیشنهاد می شود به متخصص (روانشناس) مراجعه نمایید. این متخصصان می توانند با ارائه تمرین های مناسب به شما در کسب آرامش کمک کنند.

بنابراین حتما لیست نگرانی های خود را یادداشت نموده و با  فکر کردن به آن ها و انجام ورزش های روزانه و شبیه سازی شرایط امتحان بر استرس خود غلبه نمایید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 491