سلام ، تست زنی یک مبحث بلافاصله بعد از مطالعه آن باشد یا چندین روز بعد؟


سلام ، تست زنی یک مبحث بلافاصله بعد از مطالعه آن باشد یا چندین روز بعد؟

سلام

١- بلافاصله پس از مطالعه مبحث مورد نظر خود تست و تمرین آموزشی (حتی به مقدار کم) بزنید تا آموزش شما کامل شود.

٢- هدف از حل تمرین و تست زنی آموزشی، تکمیل آموزش شما است. بنابراین حتما در طول هفته و در واحدهای مطالعاتی خود تا بیشترین میزان ممکن، تمرین های آموزشی بزنید و هر هفته نسبت به هفته های قبل مقدار کمی پیشرفت کنید.

٣- برای دروس تمرینی مانند فیزیک و ریاضى و... باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به تست، و برای مطالعه دروس خواندنی مانند پیام های آسمان،بیشتر زمان  واحد مطالعاتی خود را به مطالعه بپردازید و بلافاصله پس از مطالعه تست بزنید.

بنابراین باید پس از مطالعه ، حل تمرین و تست زنی خود را آغاز کنید  و در هنگام تست زنی نکات مهم  را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید تا فرآیند یادگیری شما تکمیل شده و بتوانید در امتحانات به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 706