سلام، من وقتی امتحان رو بد بدم کامل حالم بد میشه و تا دو سه روز اصلا سراغ درس نمی روم چطور این حس بد رو درستش کنم؟


سلام، من وقتی امتحان رو بد بدم کامل حالم بد میشه و تا دو سه روز اصلا سراغ درس نمی روم چطور این حس بد رو درستش کنم؟

سلام

١- برخورد احساسی با نتیجه امتحان و یا آزمون های آزمایشی سبب بهبود نتیجه نخواهد شد. داشتن آگاهی  از اشتباهات لازم است. از طرفی ندانستن علت های عدم موفقیت واقعیت را تغییر نمی دهد، بلکه برای پیشرفت باید نقاط ضعف خود را بررسی کرده و برای رفع آن ها تلاش کنید.  سعی کنید به جای برخورد احساسی با امتحان، برخورد منطقی داشته باشید.

٢- با بررسی روندی که برای امتحان و آزمون  قبل داشته اید ،برای امتحان ها و آزمون های تصمیم راهبردی مناسبی اخذ نمایید و نسبت به تصمیم های اخذ شده برنامه مطالعاتی خود را تغییر دهید.

٣- برای مثال،در صورتیکه بی دقتی دلیل پاسخ های اشتباه شما است، لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و شب قبل از آزمون ها آن ها مرورکرده تا میزان خطاهای شما کاهش پیدا کند.

٤- اگر علت اشتباهات شما عدم مطالعه دقیق سوال است، دور داده ها و افعال سوالات خط بکشید.
از اشتباهات رایج دانش آموزان عدم توجه به داده ها و افعال سوال می باشد بنابراین حتما تکنیک را انجام داده تا میزان خطاهای ناشی از این اتفاق را کاهش دهید.


بنابراین با نتایج آزمون ها احساسی برخورد نکنید. همچنین علت پاسخ های غلط خود را مطابق آنچه در بالا توضیح داده شد بیابید و سعی کنید تصمیم راهبردی مناسب آن درس را أخذ نموده و نتیجه دلخواه خود را در امتحانات و آزمون ها کسب کنید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 822