سلام درس هایی مثل ریاضی را چطور می توان مطالعه کرد؟


سلام درس هایی مثل ریاضی را چطور می توان مطالعه کرد؟

سلام

١- دروسی مانند ریاضی از نوع دروس تمرینی هستند یعنی برای یادگیری به تمرین و حل تست های آموزشی نیاز است.

٢- ابتدا جزوه خود را به صورت سریع مطالعه کرده و فرمول ها و نکات مهم آن را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید. سپس به مطالعه کتاب درسی بپردازید، زیرا کتاب درسی یکی از مهمترین منابع است و شما می توانید با مطالعه و حل تمرین های کتاب درسی، با ادبیات طراحان آشنا شوید.

٣- سپس تمرین حل کنید. البته در حل تمرین ها هم زیاد مکث نکنید و اگر پاسخ را نمی دانید با استفاده از جزوه و پاسخنامه تشریحی، پاسخ را یادبگیرید. همچنین اگر در این تمرین ها نکته ای موجود است، نکات جدید را وارد خلاصه نویسی های خود نمایید.

٤- حل تمرین های متعدد تکمیل کننده یادگیری شما می باشد و حتما باید در برنامه مطالعاتی شما قرار بگیرد. در دروس تمرینی باید٣٠٪‏ واحد مطالعاتی خود را به مطالعه و ٧٠٪‏ زمان باقی مانده را به  حل تمرین اختصاص دهید، زیرا این دروس برای یادگیری به حل تمرین های فراوان نیاز دارند.

بنابراین حتما در مطالعه و یادگیری این نوع دروس تعریف خود را از یادگیری تغییر داده و سعی کنید با مطالعه سریع جزوه و کتاب درسی بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به زدن تمرین و تکمیل یادگیری های خود اختصاص دهید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 759