سلام ، فرزند من موقع درس خواندن تمرکز ندارد. راه حل چیست؟


سلام ، فرزند من موقع درس خواندن تمرکز ندارد. راه حل چیست؟

سلام

١- مکان مطالعه باید ثابت و اختصاصی باشد. یعنی در این محل کار دیگری جز درس خواندن انجام نشود
همچنین محل مطالعه فرزندشما باید مشخص باشد. این کار سبب شرطی شدگی و جدیت ذهن  در حین مطالعه شده و تمرکز  را نیز بالا می برد.

٢- در محیط مطالعه بهتر است عوامل حواس پرتی سمعی حداقل باشد و سکوت کافی بر فضا حاکم باشد تا دانش آموز بتواند با تمرکز کافی به مطالعه بپردازد.

٣- داشتن نور و دمای استاندارد یکی دیگر از شرایط محیط مطالعه مناسب است.
محیط مطالعه فرزند شما نباید خیلی گرم یا سرد باشد، زیرا سبب کاهش کیفیت مطالعه و از دست رفتن تمرکز  خواهد شد.
همچنین نور مناسب سبب می شود چشمان ایشان کمتر خسته شده و از آسیب های وارده به چشمان جلوگیری می کند.

٤- میز و صندلی مکان مطالعه، باید متناسب با قد فرزند شما باشد. به دلیل اینکه دانش آموزان زمان های طولانی را در حالت نشسته و مطالعه هستند و عدم تناسب بین میز و صندلی افراد با قد آن ها سبب آسیب های جدی به ستون فقرات شده و خستگی های جسمی را به همراه دارد.

بنابراین باید حتما محیط مطالعه ثابت و اختصاصی داشته باشد و شرایط محیطی از قبیل نور، دما، سکوت و.... را در محیط مطالعه بررسی کرده تا فرزند شما بتواند با حداکثر تمرکز مطالعه کرده و مطالعه باکیفیتی داشته باشد.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 628