سلام، فرزند من موقع درس خواندن تمرکز ندارد. راه حل چیست؟


سلام، فرزند من موقع درس خواندن تمرکز ندارد. راه حل چیست؟

سلام
١- باید مکان مناسبی برای مطالعه انتخاب شود.
از ویژگی های مکان مطالعه مناسب  داشتن نورکافی، سکوت کافی و... خواهد بود. مکان مطالعه فرزند شما باید ثابت باشد و در این مکان کاری به جز مطالعه و درس خواندن نباید صورت بگیرد این کار به شرطی شدگی ذهن کمک بسیاری خواهد کرد و تمرکز بالا خواهد رفت.

٢- از فرزند خود بخواهید لیست افکار مزاحم خود را بنویسید و زمانی را در روز به فکر کردن در مورد آن ها اختصاص دهید.
اگر علت عدم تمرکز افکارمزاحم  است، با نوشتن این علل و شناسایی آن ها به راحتی می تواند آرامش لازم را کسب کند.
تخلیه افکار مزاحم سبب می شود تا با تمرکز بیشتری به مطالعه پرداخته شود.

٣- یکی از علل تمرکز پایین کند خواندن دروس  است. باید بدانید که داشتن سرعت مناسب
به شدت روی تمرکز تاثیر گذار است.
از فرزند خود بخواهید سرعت مطالعه و حل تمرین خود را کمی افزایش دهد. از مزایای این کار پر شدن فضای خالی ذهن  است.
دقت داشته باشید که هدف گذاری  باید متناسب با توانایى های وی باشد.

٤- هر روز  ١٥ الی ٣٠ دقیقه ورزش هوازی را در برنامه خود قرار دهد.ورزش سبب بهبود عملکرد مغز و حافظه شده و تمرکز را بالا خواهد برد.

بنابراین،باید افکار مزاحم را یادداشت کرده و زمانی در روز را برای حل کردن آن ها اختصاص دهد، همچنین ورزش منظم را در برنامه خود قرار داده و با بالا بردن میزان کمی از سرعت مطالعه خود تمرکز مورد نیاز خود را به دست آورد.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 438