سلام، روش‌های کاهش بی دقتی چیست؟


سلام، روش‌های کاهش بی دقتی چیست؟

سلام

١- ابتدا لیست تمامی بی دقتی های خود را با که با استفاده از تحلیل آزمون پیدا کرده اید، یادداشت کنید و حتما شب قبل از آزمون های آزمایشی و امتحان های خود آن ها را مرور کنید تا ذهن شما نسبت به آن بی دقتی حساس شده و میزان بی دقتی های شما کاهش پیدا کند.

٢- نوع بی دقتی های خود را پیدا کنید، برای مثال اگر در محاسبات بی دقتی دارید،سعی کنید در ابتدا تمامی محاسبات را بنویسید تا بتوانید قسمت هایی را که در آن ها بی دقتی می کنید، پیدا کنید.

٣-  از چرک نویس های کوچک استفاده کرده و سعی کنید مرتب بنویسید. زیرا یکی از دلایل بی دقتی در امتحانات کمبود فضا برای محاسبات است به این صورت شما می توانید با تمرین کافی این مشکل را حل کنید.

٤- یکی از عوامل تأثیر گذار روی دقت، داشتن خواب کافی در طول روز است. روزانه ٦/٥ الی ٨/٥ ساعت مطالعه کرده و سعی کنید ساعت خواب و بیداری ثابتی داشته باشید.

بنابراین حتما لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و با تمرین روش های افزایش دقت که در بالا ذکر شد بر بی دقتی های خود غلبه کرده و در امتحانات نتیجه مورد نظر خود را کسب نمایید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 905