سلام، راهکار کاهش تعداد غلط ها در جلسه آزمون چیست؟


سلام، راهکار کاهش تعداد غلط ها در جلسه آزمون چیست؟

سلام

١- اولین وظیفه شما تحلیل آزمون های آزمایشی است تا بتوانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و برای رفع نقاط ضعف خود بکوشید.

۲- علت پاسخ های غلط خود را پیدا کنید.
در صورتیکه علت پاسخ های اشتباه شما معلومات است، سعی کنید از منابع کمک آموزشی مناسب با سطح خود استفاده کنید.
و در صورتیکه بی دقتی دلیل پاسخ های اشتباه شما است، لیست بی دقتی های خود را یادداشت کرده و شب قبل از آزمون آن ها مرورکرده تا میزان خطاهای شما کاهش پیدا کند.
البته می توانید با استفاده از مشاوره های تحلیل آزمون موجود در سایت گزینه دو نیز علت عدم پاسخ صحیح به سوالات را بیابید.

۳-  اگر تعداد غلط های شما به دلیل اشتباه وارد کردن گزینه ها می باشد، هر ١٠ سوال،شماره سوال و گزینه های وارد شده را کنترل کرده تا میزان خطای شما به حداقل برسد.

۴- دور داده ها و افعال سوالات خط بکشید.
از اشتباهات رایج دانش آموزانُ عدم توجه به داده ها و افعال سوال می باشد بنابراین حتما تکنیک را انجام داده تا میزان خطاهای ناشی از این اتفاق را کاهش دهید.

بنابراین سعی کنیددر هر آزمون میزان کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت کنید و با مشخص کردن علت پاسخ های اشتباه خود با تحلیل آزمون در هر آزمون میزان کمی پیشرفت کنید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 1178