سلام، ادبیات رو درس به درس بخونیم یا موضوعی؟ اصلا کدومش درسته؟ روش درست چیه؟


سلام، ادبیات رو درس به درس بخونیم یا موضوعی؟ اصلا کدومش درسته؟ روش درست چیه؟

سلام

١- شما می توانید در ادبیات را به دو روش درس به درس و موضوعی مطالعه نمایید.

٢- در روش مطالعه درس به درس ابتدا تمامی اقدامات یک درس شامل تاریخ ادبیات، لغات، متن درس ها، آرایه ها، قرابت و.... را به اتمام رسانده و سپس درس بعدی را آغاز نمایید.

٣- در روش مطالعه موضوعی ابتدا یک موضوع را کامل مطالعه کرده و سپس موضوع بعدی را آغاز کنید. برای مثال ابتدا تمامی تاریخ ادبیات های دروس مشخص شده را مطالعه کرده و سپس لغات دروس را بخوانید.

٤- در قسمت تاریخ ادبیات الگوی یادآوری رسم کنید. به این صورت که یک جدول تهیه کنید که شامل نام شاعر و نویسنده، قرن، آثار و.... باشد و نکات مربوط به هر شاعر یا نویسنده ای را وارد آن نمایید.

٥- در قسمت لغات فیش نویسی را فراموش نکنید.
فیش ها برگه های کوچکی هستند که یک سمت آن لغت و سمت دیگر آن مترادف لغت یا جمله ای که لغت را به شما یادآوری کند نوشته شود. دقت داشته باشید که هر فیش مربوط به یک لغت است.

٦- قسمت آرایه های ادبی و قرابت جزو قسمت های تمرینی این درس می باشند که برای یادگیری نیاز به تمرین و تست فراوان دارند. سعی کنید از این مباحث تست های ترکیبی زیادی حل کنید.

٧- تمرین را فراموش نکنید.
تصور غلط بسیاری از داشن آموزان این است که در این درس بیشتر باید مطالعه کنند، اما دقت داشته باشید که حل تمرین تکمیل کننده یادگیری شماست و باید آن را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.


بنابراین دقت داشته باشید که برای یادگیری هر قسمت ادبیات روش مطالعه صحیح را اتخاذ کنید تا شاهد پیشرفت خود باشید.

 

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 1005