سلام. من هرچی زمان می گیرم نمی تونم سریع تست بزنم. برای هر درس چطور تست بزنم و چند تا کلا تو هفته باشه؟


درحال بارگذاری...
دانلود سلام. من هرچی زمان می گیرم نمی تونم سریع تست بزنم. برای هر درس چطور تست بزنم و چند تا کلا تو هفته باشه؟ (صوت) - 2.49 MB
5 سال قبل  

تعداد مشاهده 369