سلام، لغات زبان را چطور یاد بگیریم؟


سلام، لغات زبان را چطور یاد بگیریم؟

سلام

١- لغات، از نوع مباحث حفظی هستند و برای یادگیری نیاز به مرور و تکرار زیادی دارید.

٢- لغات را فیش نویسی نمایید.
فیش،برگه کوچکی است که یک طرف آن را لغت مورد نظر را نوشته و در طرف دیگر آن مترادف یا جمله ای که معنای کلمه را به شما یادآوری می کند،بنویسید زیرا بهترین راه یادگیری لغات، استفاده آن ها در جمله است.

٣- مرور لغات را فراموش نکنید. این کار به شما کمک می کند تا آن ها را وارد حافظه بلند مدت خود کرده و در آزمون سراسری با سرعت عمل بهتری پیشروی نمایید.
بهتر است مرور این لغات را در قسمت فعالیت های مستمر برنامه مطالعاتی خود قراردهید.
برای مثال دو شب در هفته لغات زبان را مرور کنید تا این لغات وارد حافظه بلندمدت شما شوند.

بنابراین برای یادگیری بهتر لغات که از نوع مباحث حفظی هستند، باید آن ها را فیش نویسی کنید و با مرور پی در پی این مباحث به تسلط کافی دست پیدا کنید.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 617