سلام ، دبیرهای مدرسه ممکن است برخی از روزها تکلیف اضافی زیادی بدهند و این باعث می شود دانش آموزان مدرسه ما به برنامه ها نرسند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید.


سلام ، دبیرهای مدرسه ممکن است برخی از روزها تکلیف اضافی زیادی بدهند و این باعث می شود دانش آموزان مدرسه ما به برنامه ها نرسند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید.

سلام

١- به دانش آموزان روش مطالعه به صورت حجمی و زمانی را بیاموزید.
مطالعه حجمی و زمانی به این معنی است که در واحد درس مورد نظر  میزان صفحات وتعداد تمرین مشخص شود و دانش آموز سعی کند مطابق همین هدف جلو برود و پس از هربار مطالعه سعی کند کمی این مقدار را افزایش دهد.براي مثال در درس دینی مشخص كند ١ درس را در مدت ١:٣٠ ساعت خواهد خواند.
در هر واحد تعداد تمرین ها  و صفحات را بشمارد و سعی کند هربار این تعداد را کمی افزایش دهد.
براي مثال اگر در درس دینی ٦ صفحه را در ١:٣٠ ساعت مطالعه مي كند، در واحد بعدي مطالعه هدف گذاري  بايد مطالعه ٧ صفحه در همين مدت زمان باشد.


۲- حداقل ۱۰٪ از برنامه مطالعاتی که برای دانش آموزان تنظیم می کنید را به واحد های جبرانی اختصاص دهید.
از دانش آموزان بخواهید از واحدهای جبرانی خود برای درس هایی که از برنامه عقب می افتند استفاده کنند.

۳- این موضوع را متذکر شوید که این واحد ها به این دلیل در برنامه گنجانده شده اند تا آن ها  بتوانند در صورت عقب افتادن از برنامه، آن را جبران نمایند. بنابراین نباید به دلیل از دست دادن تعدادی از واحد های مطالعاتی، تمام برنامه خود را بهم بریزند زیرا در این صورت به سختی می توانید واحد های باقی مانده را جبران نمایند.

۴- در صورتیکه سرعت کم دانش آموز به دلیل ضعف علمی است، بهتر است منابع کمک آموزشی مناسب از قبیل منابع تست زنی مناسب، کلاس و... به وی معرفی شود.

بنابراین اولویت شما باید آموزش مطالعه حجمی-زمانی و استفاده از واحدهای جبرانی باشد و از آن ها بخواهید سعی کنند با افزایش تدریجی سرعت مطالعه با سرعت مناسب پیشروی نمایند.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 309