سلام من تازه شروع کردم به درس خوندن می دونم خیلی عقبم ولی مشکلی داشتم که بایدحل می شد. می شه بگید از چی شروع کنم؟ راستی در آزمون های گزینه دو هم ثبت نام کردم.


سلام من تازه شروع کردم به درس خوندن می دونم خیلی عقبم ولی مشکلی داشتم که بایدحل می شد. می شه بگید از چی شروع کنم؟ راستی در آزمون های گزینه دو هم ثبت نام کردم.

سلام

١- مهمترین وظیفه شما در حال حاضر این است که به سرفصل های آزمون های قبلی فکر نکرده و اولویت شما بودجه بندی آزمون های بعدی باشد تا بتوانید خود را با برنامه مطالعاتی هماهنگ نمایید.

٢- اما اگر  سرفصل هایی در برنامه های مطالعاتی قبلی وجود داشتند که پیش نیاز سرفصل های مطالعاتی این دوره شما هستند بهتر است در حد یادگیری ابتدایی آن ها را مطالعه کرده تا بتوانید سرفصل های جدید را به خوبی بیاموزید.

٣- مباحثی که از قبل باقی مانده اند را حذف نکنید بلکه لیست مباحث باقی مانده از برنامه های قبلی را یادداشت کرده و سعی کنید در واحدهای جبرانی موجود در برنامه آن ها را مطالعه نمایید.

٤- اما اگر در واحدهای جبرانی خود نتوانستید مباحث باقی مانده را به اتمام برسانید، می توانید در دوران جمع بندی مانند جمع بندی نیمسال اول و دوم، نوروز و.... این دروس را مطالعه کرده و اقدامات باقی مانده را به اتمام برسانید.

۵- حتما با یک برنامه متعادل پیشروی کنید تا نگرانی شما بابت مرور و تست زنی دروس کاهش پیدا کند.
در صورتیکه داوطلب در حال تحصیل هستید با برنامه هفتگی و در صورتیکه داوطلب فارغ التحصیل هستید با برنامه روزانه موجود در سایت و کانال گزینه دو پیشروی کنید.

بنابراین اولویت شما باید نوشتن لیست اقدامات باقی مانده از برنامه های قبلی بوده تا بتوانید در زمان های جبرانی و جمع بندی آن ها را مطالعه نمایید.
همچنین با تمرکز روی برنامه فعلی خود و مطالعه سطحی پیشنیاز مباحث می توانید مطابق با برنامه آزمون ها و برنامه های مطالعاتی پیش رفته و به موفقیت دست پیدا کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 894