سلام من در آزمون گزینه دو ثبت نام کردم ولی اصلا نمی دونستم کانال دارید. دیدم برنامه می دید خیلی ناراحت شدم چون واقعا عقب افتادم و اگر برنامه بود خیلی خوب می شد. چی کار کنم با این عقب افتادگی ؟


سلام من در آزمون گزینه دو ثبت نام کردم ولی اصلا نمی دونستم کانال دارید. دیدم برنامه می دید خیلی ناراحت شدم چون واقعا عقب افتادم و اگر برنامه بود خیلی خوب می شد. چی کار کنم با این عقب افتادگی ؟

سلام

١- مهمترین وظیفه شما در حال حاضر این است که به سرفصل های آزمون های قبلی فکر نکرده و اولویت شما بودجه بندی آزمون های بعدی باشد تا بتوانید خود را با برنامه مطالعاتی هماهنگ نمایید.

٢- اما اگر  سرفصل هایی در برنامه های مطالعاتی قبلی وجود داشتند که پیش نیاز سرفصل های مطالعاتی این دوره شما هستند بهتر است در حد یادگیری ابتدایی آن ها را مطالعه کرده تا بتوانید سرفصل های جدید را به خوبی بیاموزید.

٣- مباحثی که از قبل باقی مانده اند را حذف نکنید بلکه لیست مباحث باقی مانده از برنامه های قبلی را یادداشت کرده و سعی کنید در واحدهای جبرانی موجود در برنامه آن ها را مطالعه نمایید.

٤- اما اگر در واحدهای جبرانی خود نتوانستید مباحث باقی مانده را به اتمام برسانید، می توانید در دوران جمع بندی مانند جمع بندی نیمسال اول و دوم، نوروز و.... این دروس را مطالعه کرده و اقدامات باقی مانده را به اتمام برسانید.

بنابراین اولویت شما باید نوشتن لیست اقدامات باقی مانده از برنامه های قبلی بوده تا بتوانید در زمان های جبرانی و جمع بندی آن ها را مطالعه نمایید.
همچنین با تمرکز روی برنامه فعلی خود و مطالعه سطحی پیشنیاز مباحث می توانید مطابق با برنامه آزمون ها پیش رفته و به موفقیت دست پیدا کنید.

 

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 566