سلام، نحوه استفاده بهینه از زمان چگونه است؟


سلام، نحوه استفاده بهینه از زمان چگونه است؟

سلام

١- از یک برنامه مطالعاتی کمک بگیرید و مطابق با برنامه درس بخوانید زیرا یک برنامه مسنجم و متعادل به شما کمک می کند تا از شیوه درس خواندن خود مطمئن شده و با اشتیاق بیشتری ساعت مطالعه خود را بالا ببرید و از زمان خود حداکثر استفاده را ببرید.

٢- در صورتیکه علاقه به کسب نمرات مطلوب در امتحانات را دارید، باید بیشترین زمان ممکن در روز را به مطالعه اختصاص دهید.
اگر ٨ ساعت به خواب و ٤ ساعت به کارهاى متفرقه (استراحت هاى میان مطالعه ، وعده هاى غذایى و ...) اختصاص دهید، باید ۹ تا ۱۰ ساعت در روزهای تعطیل و ۴/۵ تا ۵/۵ ساعت در روزهای مدرسه را به اموزش  (کلاس و مطالعه و تست و ... ) بپردازید.
 
٣- ساعت مطالعه و تعداد تمرین های روزانه خود را یادداشت کنید و سعی کنید آن ها را هرروز افزایش دهید این کار به شما کمک می کند هر روز از زمان، نهایت استفاده را بکنید. برای این کار  هدف خود را یادداشت کرده و آن ها هرروز جلوی چشمان خود قرار دهید.
داشتن هدف به شما کمک می کند با انگیزه بیشتری به انجام برنامه مطالعاتی خود بپردازید.

بنابراین برای حداکثر استفاده از زمان خود باید با استفاده از یک برنامه مطالعاتی منسجم پیشروی کرده و سعی کنید هر روز ساعت مطالعه و تعداد تمرین های خود را یادداشت کرده و آن را افزایش دهید تا زمان را در کنترل داشته باشید و از وقت خود به صورت بهینه استفاده نمایید.

 

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 664