سلام، مشاور ما می گه حتما تو برنامه هامون باید تفریح باشه. من استرس می گیریم و وقتم تلف می شه. نظر شما چیست؟


سلام، مشاور ما می گه حتما تو برنامه هامون باید تفریح باشه. من استرس می گیریم و وقتم تلف می شه. نظر شما چیست؟

سلام

١- از عوامل موفقیت دانش آموزان در امتحانات و حتی آزمون سراسری داشتن تعادل رفتاری بوده است. بنابراین تفریح را از برنامه هفتگی خود به هیچ عنوان حذف نکنید.

٢- بهتر است یک نیمروز در هفته را به تفریح اختصاص دهید و برای آن از قبل برنامه ریزی نمایید.

٣- به این نکته توجه داشته باشید که تفریح وقت تلف کردن نیست، بلکه یک دورخیز است برای جهش در هفته آیند تا بتوانید با کیفیت بالاتری مطالعه نمایید و در صورتیکه تفریح نداشته باشید، در طول هفته خسته می شوید و انگیزه مطالعاتی خود را از دست می دهید.

بنابراین برای حفظ انگیزه مطالعاتی در طول سال تحصیلی و کسب نتیجه مطلوب، تعادل رفتاری داشته باشید و تفریح و استراحت را از برنامه خود حذف نکنید و بدانید تفریح راهی است تا هفته آینده جهش بلندتری داشته باشید.

4 سال قبل  

تعداد مشاهده 513