سلام لازمه ما هم آزمون شرکت کنیم؟ زود نیست؟


سلام لازمه ما هم آزمون شرکت کنیم؟ زود نیست؟

سلام

١-از اهداف شرکت در آزمون های آزمایشی شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف است. ابزار دقیق شناخت نقاط قوت و ضعف، آزمون های آزمایشی هستند. بهتر است در آزمونهاي آزمایشی شركت كرده تا بتوانيد نقاط ضعف خود را شناسايي كرده و در ادامه برنامه مطالعاتی، تغييرات لازم را اعمال نماييد.

٢-با استفاده از نتايج اين آزمون ها و تحلیل درست آن ها  به بهبود سطح علمی خود کمک نمایید و سعی کنید در هر آزمون میزان کمی نسبت به آزمون قبل پیشرفت نمایید. بنابراین اگر در آزمون ها شرکت کنید، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و می توانید در ادامه برنامه خود تغییرات لازم را اعمال نمایید.

٣- کارنماهای مشاوره ای و پاسخنامه تشریحی، مشاوره های تحلیل آزمون و ..... به شما در شناخت نقاط قوت و ضعف کمک بسیاری خواهد کرد.

٤- یکی از اثرات و اهداف دیگر شرکت در آزمون های آزمایشی افزایش هوش هیجانی است. هوش هیجانی به شما كمك مي كند تا بتوانيد بر احساسات منفي خود  غلبه نماييد و این مسئله بدون تکرار زیاد امکان پذیر نخواهد بود.

۵-  تعهد به انجام صحیح برنامه ریزی درسی تنها با داشتن یک آزمون آزمایشی مناسب امکان پذیر است، زیرا در غیر اینصورت شما در انجام برنامه های درسی خود جدیت به خرج نخواهید داد. به دلیل فاصله مناسب آزمون های گزینه دو، هیچ گاه جدیت مطالعه شما از دست نخواهد رفت و کمیت و کیفیت مناسب مطالعه شما حفظ خواهد شد.

بنابراین حتما در آزمون هاي آزمایشی  شرکت نمایید تا بتوانید با بررسی سطح علمی خود و تحلیل آزمون های خود در رفع نقاط ضعف خود بکوشید و با تکرار شرایط آزمون هوش هیجانی خود را تقویت نمایید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 374