سلام نکاتی که دبیران خیلی به آن اشاره می کنند این است که دانش آموزان در کلاس تمرکز کافی برای گوش دادن به درس ها را ندارند. راه حل چیست؟


سلام نکاتی که دبیران خیلی به آن اشاره می کنند این است که دانش آموزان در کلاس تمرکز کافی برای گوش دادن به درس ها را ندارند. راه حل چیست؟

سلام

١- باید به دانش آموزان توصیه شود که قبل از شروع کلاس حتما نکات جلسه قبل را مرور کنند و  به مدت دو الی سه دقیقه مطالب را پیشخوانی و سوال گذاری نمایند. این عمل سبب کنجاوی ذهن آن ها شده و باعث می شود برای پیدا کردن پاسخ سوالات خود با تمرکز بیشتری در کلاس حضور داشته باشند.

٢- از دانش آموزان بخواهید که در کلاس یادداشت برداری نمایند.  یادداشت برداری به آن ها کمک می کند تا ذهن آن ها به مسائل متفرقه نپرداخته و با تمرکز بیشتری مطالب را بیاموزند. البته لزومی ندارد تمامی موارد نوشته شود و می توانند به نوشتن نکات اصلی بسنده نمایند.

٣- بحث و درگیری ذهنی هرچه بیشتر با معلم بهترین راه حل برای فهمیدن مطالب است و مطالب را برای دانش آموزان جالب تر می کند.  کلاس حتما باید فعال باشد و اجازه پرسیدن سوال به دانش آموزان داده شود.

٤- در پایان کلاس، چند دقیقه کوتاه را برای خلاصه نویسی کلاس روز اختصاص دهید. به این صورت دانش آموزان می توانند به راحتی بین نکات اصلی و صحبت های دبیران ارتباط برقرار کرده و مطالب را عمیق تر متوجه شوند.


بنابراین حتما  کلاس فعالی برای دانش آموزان ایجاد نمایید تا بتوانند در آن به بحث و پرسیدن سوال بپردازند و از آن ها بخواهید با پیش خوانی و سوال گذاری پیش از جضور در کلاس درس و یادداشت برداری مطالب مهم با تمرکز بیشتری در کلاس حاضر شوند.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 374