چرا در ارزشیابی های‌ دوره‌ی اوّل متوسّطه (هفتم ، هشتم و نهم) نمره و رتبه و تراز نمی‌دهیم. دانش آموزان چطور با هم مقایسه می‌شوند؟


چرا در ارزشیابی های‌ دوره‌ی اوّل متوسّطه (هفتم ، هشتم و نهم) نمره و رتبه و تراز نمی‌دهیم. دانش آموزان چطور با هم مقایسه می‌شوند؟

اصولاً مؤسّسه‌ی آموزشی فرهنگی گزینه دو در آزمون‌هایی که مربوط به دوره‌ی اوّل متوسّطه و دوره دوم دبستان است اقدام به ارائه‌ی نمره ، رتبه و تراز نمی‌کند.

در حقیقت آنچه پس از هر ارزشیابی ارائه می‌شود ، گزارشی از وضعیّت و میزان آمادگی علمی دانش‌آموز براساس نحوه‌ی پاسخگویی به پرسش‌های ارزشیابی است. اصولاً قرار نیست کسی را با کسی مقایسه کنیم. بلکه هر فرد صرفاً گزارش وضعیّت خود را دریافت می‌کند و چنانچه در آزمون‌های قبلی حضور داشته باشد ، وضعیّت وی در مقایسه با آزمون قبلی او (فقط در مقایسه با خودش) گزارش می‌شود.

اصولاً به این فکر کنید که نیازی به مقایسه است؟ چرا باید افراد را با یکدیگر مقایسه کنیم؟ مقایسه‌ی افراد با یکدیگر چه ارزشی به شرکت کنندگان اضافه می‌کند. اصولاً هدف ما در دوره‌ی اوّل متوسّطه این است که شرایط و وضعیّت هر فرد را به خود او گزارش کنیم تا وی با تمرکز بر اشکالات و نقاط ضعف خویش و اصلاح آن‌ها شاهد پیشرفت درسی خود باشد.

5 سال قبل  

تعداد مشاهده 3502