سلام. چگونه درس عربی را بخونم ایا روشی برای خوندن عربی وجود دارد؟؟


سلام. چگونه درس عربی را بخونم ایا روشی برای خوندن عربی وجود دارد؟؟

سلام

١- قسمت لغات درس عربی، از نوع مباحث حفظی است، یعنی برای یادگیری آن ها نیاز به استدلال نیست و باید با تکرار و مرور فراوان حفظ شوند. برای یادگیری این مبحث از فیش نویسی استفاده نمایید. فیش ها برگه های کوچکی هستند که یک طرف آن را لغت نوشته و در سمت دیگر آن مترادف یا جمله ای که معنی آن کلمه را به شما یادآور می شود، یادداشت کنید وسعی کنید معنی کلمات را در جمله یادبگیرید. همچنین لغات خود را به دفعات مرور کنید.

٣- در صورتیکه در سال های پایه در این درس تسلط کافی داشته اید، در قسمت قواعد و ترجمه، لازم است جزوه و کتاب درسی خود را مطالعه کرده و سپس تست آموزشی بزنید. به این نکته توجه داشته باشید که حتما تست های ترکیبی و جامع را در برنامه مطالعاتی خود قرار دهید.

٤- اما در صورتیکه درسال های پایه دراین درس تسلط کافی نداشته اید، ابتدا قواعد جزوه و کتاب درسی را مطالعه کرده؛ و حتما تمرین های کتاب درسی را حل کنید و هر درس را خط به خط مطالعه کرده و سعی کنید جملات را تجزیه و تحلیل کرده و آن ها را معنی کنید. در نهایت برای تست زنی، ابتدا تست های موضوعی تمرین کرده و پس از تثبیت یادگیری خود تست های ترکیبی را نیز حل کنید.

۵- قسمت درك مطلب عربي يكي از مباحثي است كه بايد با تمرين و تكرار فراوان در آن به تسلط رسيد زيرا اين قسمت هم به ترجمه و هم به قواعد نياز دارد.در قسمت سؤالات متن درک مطالب سعی کنید، هنگام زدن تست هاي آن،لغات جدید آن را وارد فیش نویسی های خود نمایید. همچنين به دليل اينكه بيشتر تست هاي اين قسمت تحليل صرفي هستند بايد قواعد را به صورت تركيبي تست بزنيد. حتما هفته اي ١ الي ٢ بار تست درك مطلب عربي بزنيد.

بنابراین با انتخاب شیوه صحیح مطالعه و تمرین در هر قسمت درس عربی و زدن تست های آموزشی به تعداد زیاد در این درس می توانید به تسلط بالایی در آزمون سراسری دست پیدا کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 633