اصلاحیه های آزمون های سال تحصیلی 97-96


اصلاحیه های آزمون های سال تحصیلی 97-96

کاربران گرامی

پس از برگزاری هر مرحله از آزمون های موسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو، تمام نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به سوالات آزمون که از طریق دانش آموزان، دبیران، نمایندگی ها و مدارس به موسسه ارجاع می گردد، بررسی شده و ترتیب اثر داده می شود. مواردی از قبیل مشکلات علمی و محتوایی و یا نادرست بودن گزینه پاسخ، توسط مسوولین دروس در هرگروه درسی با دقت تمام بررسی شده و در صورتی که این اشکالات وارد نباشد، توضیح مسوول درس مربوطه جهت رفع اشکال گفته شده ارسال خواهد شد.

در صورتی که اشکال آزمون وارد باشد، در این صفحه به تفکیک پایه و گروه درسی اطلاع رسانی می گردد. پس از قطعی شدن هر مورد اشکال آزمون، اصلاحات مربوطه در دیتابیس آزمون اعمال شده و کارنامه ها دوباره تولید می شوند. شما می توانید با دریافت مجدد کارنامه ها اطلاعات تصحیح شده مربوط به آزمون را در اختیار داشته باشید.

لازم به ذکر است همیشه نهایت تلاش تمام گروه های درسی بر صحت و درستی سوالات آزمون ها بوده، لذا خواهشمندیم نظرات خود را نسبت به سوالات آزمون با موسسه گزینه دو در میان بگذارید تا در اصلاح و بهبود آزمون های بعدی از نظرات سازنده شما استفاده گردد.

 

موفق باشید
موسسه آموزشی و فرهنگی گزینه دو


اصلاحیه آزمون 1  تیر ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاريخ 97/04/01 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود 10 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 1 مورد اشكال در آزمون  تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
123داوطلب آزمون سراسری
اقتصادانسانیتغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
اصلاحیه آزمون 24 خرداد ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاريخ 97/03/24 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود 10 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 1 مورد اشكال در آزمون  تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
186داوطلب آزمون سراسری
زیستتجربی
تغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
اصلاحیه آزمون 11 خرداد
 

در آزمون  برگزار شده در تاريخ 1397/03/11 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، حدود 10 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در رشته هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و هيچكدام از اعتراض ها وارد نبودند.اصلاحیه آزمون ۲۸ اردیبهشت ۹۷
درآزمون برگزار شده در تاريخ ۹۷/۰۲/۲۸ از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود ۱۵ مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 1 مورد اشكال در آزمون  تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
۱۲۹
داوطلب آزمون سراسری
ریاضی
تجربی
سوال حذف شداصلاحیه آزمون 14  اردیبهشت

به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
(77ریاضی)
(75 تجربی)
پایه دهم
ریاضی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
(115 ریاضی)
(138 تجربی)
پایه یازدهم
فیزیک
ریاضی و تجربی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
(118 ریاضی)
(140 تجربی)
پایه یازدهم
فیزیک
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
93
پایه یازدهم
ریاضی
ریاضی 

سوال حذف شد

62
پایه دهم
ریاضی

انسانی

گزینه های 1 و 3 درست می باشداصلاحیه آزمون 31 فروردین
 

در آزمون  برگزار شده در تاريخ 1397/01/31 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، حدود 30 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و هيچكدام از اعتراض ها وارد نبودند.

 


اصلاحیه آزمون 17 فروردین 97
درآزمون برگزار شده در تاريخ 97/01/17 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود 40 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 1 مورد اشكال در آزمون (خارج از محدوده) تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
197 الی 200
داوطلب آزمون سراسری
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد (خارج از محدوده)اصلاحیه آزمون 18 اسفند 96
 

در آزمون  برگزار شده در تاريخ 1396/12/18 از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، حدود 40 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و هيچكدام از اعتراض ها وارد نبودند.

 

 

اصلاحیه آزمون 27 بهمن 96
درآزمون برگزار شده در تاريخ 96/11/27 ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود 60 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 3 مورد اشكال در آزمون تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
164
داوطلب آزمون سراسری
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد
219
داوطلب آزمون سراسری
منطق
انسانی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است
19
داوطلب آزمون سراسری
ادبیات و زبان فارسی
ریاضی و تجربی
گزینه های 2 و 3 هردو پاسخ هستند

   

 

اصلاحیه آزمون 29 دی 96
در آزمون برگزار شده در تاريخ ١٣٩٦/١٠/٢٩، از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، تاكنون حدود 100 مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و در نهايت 3 مورد اشكال در آزمون تشخيص داده شد
 
به منظور رفع ابهام دانش آموزان گرامي، تمامي موارد اعتراضي به صورت مكتوب و مشروح در قسمت نظرات سایت پاسخ داده شده است
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
182
داوطلب آزمون سراسری
فیزیک
تجربی
سوال حذف شد
70
پایه دهم
ریاضی
ریاضی و تجربی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است
 
168
پایه یازدهم
فلسفه
انسانی
تغییر کلید: گزینه 2 پاسخ است

 

 

اصلاحیه آزمون 24 آذر 96
 

در آزمون  برگزار شده در تاريخ ١٣٩٦/٩/٢٤، از ميان تمام نظرات، پيشنهادات و انتقادات دريافت شده، حدود ٦٠ مورد اعتراض مستقيم به پرسش هاي آزمون در پايه هاي مختلف وجود داشت كه تمامي آن ها در واحد آموزش به صورت كامل بررسي شده و هيچكدام از اعتراض ها وارد نبودند.

 

 

اصلاحیه آزمون  3 آذر 96
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
129
داوطلب آزمون سراسری
اقتصاد
انسانی
تغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
  120 (ریاضی)
125 ( تجربی)
پایه دهم
شیمی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد

 

اصلاحیه آزمون  12 آبان 96
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
43
پایه هشتم
ریاضی
-
سوال حذف شد
27
پایه یازدهم
عربی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد.
143(ریاضی)
158(تجربی)
پایه یازدهم
شیمی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
115(ریاضی)
139(تجربی)
پایه یازدهم
فیزیک
ریاضی و تجربی
دو گزینه 1 و 3 پاسخ هستند
153(ریاضی)
168(تجربی)
پایه یازدهم
شیمی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
180
داوطلبان آزمون سراسری
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد 
درصورت سوال کلمه شیئی و چشمی جابجا شده اند
167
داوطلبان آزمون سراسری
فیزیک
ریاضی
سوال حذف شد
215
داوطلبان آزمون سراسری
علوم اجتماعی
علوم انسانی
تغییر کلید: گزینه 1 پاسخ است

                                                                        

اصلاحیه های آزمون 21 مهر 96
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
37
پایه چهارم دبیرستان
عربی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد.
124
پایه چهارم دبیرستان
اقتصاد
انسانی
سوال حذف شد.
122
پایه چهارم دبیرستان
ریاضی عمومی
تجربی
سوال حذف شد.
115
پایه یازدهم
فیزیک
ریاضی
تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
138
پایه یازدهم
فیزیک
تجربی
تغییر کلید : گزینه 3 پاسخ است
148 تا 150
پایه یازدهم
فیزیک
تجربی
سوال حذف شد. خارج از محدوده
82
پایه یازدهم
زمین شناسی
تجربی
تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
157
پایه یازدهم
زمین شناسی
ریاضی
تغییر کلید : گزینه 2 پاسخ است
137
پایه یازدهم
جغرافیا
انسانی
سوال حذف شد.

 

اصلاحیه آزمون  3 آذر 96
شماره سوال
مقطع
درس
گروه آزمایشی
توضیح
129
داوطلب آزمون سراسری
اقتصاد
انسانی
تغییر کلید: گزینه 3 پاسخ است
  120 (ریاضی)
125 ( تجربی)
پایه دهم
شیمی
ریاضی و تجربی
سوال حذف شد
 

 

12 سال قبل  

تعداد مشاهده 64522