با کاربرد و ویژگی های کارنامه آزمون های گزینه دو آشنا شویم. تراز ، سهمیه، زیرگروه چیست؟


درحال بارگذاری...
دانلود با کاربرد و ویژگی های کارنامه آزمون های گزینه دو آشنا شویم. تراز ، سهمیه، زیرگروه چیست؟ (فیلم) - 39.7 MB
8 ماه قبل  

تعداد مشاهده 226727