توضیحاتی درباره مشاوره هوشمند تخمین رتبه - اگر همین درصد ها را در آزمون سراسری بدست می آوردم، حدود رتبه و نمره من در زیرگروه های مختلف چه می شد؟


درحال بارگذاری...
دانلود توضیحاتی درباره مشاوره هوشمند تخمین رتبه - اگر همین درصد ها را در آزمون سراسری بدست می آوردم، حدود رتبه و نمره من در زیرگروه های مختلف چه می شد؟ (فیلم) - 6.99 MB
2 سال قبل  

تعداد مشاهده 80242