فاصله بین مطالعه درس ها یا درسنامه های یک کتاب با زدن تست های همان بخش باید چه قدر باشد؟


فاصله بین مطالعه درس ها یا درسنامه های یک کتاب با زدن تست های همان بخش باید چه قدر باشد؟

سلام

١- بلافاصله پس از مطالعه مبحث مورد نظر خود تست آموزشی (حتی به مقدار کم) بزنید تا آموزش شما کامل شود.

٢- هدف از تست زنی آموزشی، تکمیل آموزش شما است. بنابراین حتما در طول هفته و در واحدهای مطالعاتی خود تا بیشترین میزان ممکن، تست های آموزشی بزنید و هر هفته نسبت به هفته های قبل مقدار کمی پیشرفت کنید.

٣- برای دروس تمرینی مانند فیزیک و ریاضى و... باید بیشتر زمان واحد مطالعاتی خود را به تست، و برای مطالعه دروس خواندنی مانند دین و زندگی، بیشتر زمان  واحد مطالعاتی خود را به مطالعه بپردازید و بلافاصله پس از مطالعه تست بزنید.

بنابراین باید پس از مطالعه تست زنی خود را آغاز کنید  و در هنگام تست زنی نکات مهم  را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید تا فرآیند یادگیری شما تکمیل شده و بتوانید در آزمون سراسری به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

10 روز قبل  

تعداد مشاهده 2135