سلام فاصله بین مطالعه درس ها یا درسنامه های یک کتاب با زدن تست های همان بخش باید چه قدر باشد؟


سلام فاصله بین مطالعه درس ها یا درسنامه های یک کتاب با زدن تست های همان بخش باید چه قدر باشد؟

سلام

١- بلافاصله پس از مطالعه مبحث مورد نظر خود تست آموزشی (حتی به مقدار کم) بزنید تا آموزش شما کامل شود.

٢- هدف از تست زنی آموزشی، تکمیل آموزش شما است. بنابراین حتما در طول هفته و در واحدهای مطالعاتی خود تا بیشترین میزان ممکن، تست های آموزشی بزنید و هر هفته نسبت به هفته های قبل مقدار کمی پیشرفت کنید.

٣- براي دروس تمريني مانند فيزيك و رياضى و... بايد بيشتر زمان واحد مطالعاتي خود را به تست، و براي مطالعه دروس خواندني مانند دين و زندگي، بيشتر زمان  واحد مطالعاتي خود را به مطالعه بپردازيد و بلافاصله پس از مطالعه تست بزنيد.

بنابراین باید پس از مطالعه تست زنی خود را آغاز کنید  و در هنگام تست زنی نکات مهم  را استخراج کرده و وارد خلاصه نویسی های خود نمایید تا فرآیند یادگیری شما تکمیل شده و بتوانید در آزمون سراسری به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید.

6 سال قبل  

تعداد مشاهده 2104